nl de en fr hr it pl pt
Login

Privacy reglement Pajuk Optiek BV

  • Inleiding
  • Verwerking van persoonsgegevens
  • Verbeteren, aanvullen en opvragen van persoonlijke informatie
  • Registratie
  • Klik gedrag
  • Cookies
  • Beveiliging
  • Wijzigingen

Inleiding

Pajuk Optiek B.V., is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Pajuk Optiek B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Pajuk Optiek B.V., Larikslaan 3, 3833 AM , Leusden.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u inkoopt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Pajuk Optiek B.V.) legt Pajuk Optiek B.V. gegevens vast. Pajuk Optiek B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Verbeteren, aanvullen en opvragen van persoonlijke informatie

Indien de persoonlijke informatie van een bezoeker verandert of indien een bezoeker niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van de Website, bestaat de mogelijkheid om de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan door gebruik te maken van de button 'uw gegevens' op de Website nadat u bent ingelogd. Door op deze button te klikken krijgt de bezoeker een registratieformulier te zien met alle gegevens die wij van deze bezoeker hebben vastgelegd. Op dit formulier kan de bezoeker zelf wijzigingen aanbrengen.

Registratie

Om als klant in te kunnen loggen, moeten nieuwe klanten een registratieformulier invullen, waarbij adresgegevens worden verstrekt (naam, adres, bedrijfsnaam, e-mail etc.). Optioneel kunnen bezoekers nog een aantal aanvullende gegevens aan ons verstrekken.

Om onze nieuwsbrieven te kunnen ontvangen, moeten bezoekers een registratieformulier invullen, waarbij adresgegevens worden verstrekt (naam, bedrijfsnaam en e-mail).

Klik gedrag

Op de websites van Pajuk Optiek B.V. worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze de bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Pajuk Optiek B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over een bezoeker, dat naar de harde schijf van deze bezoeker wordt geschreven. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie over bezoekers. Het gebruik van cookies is inmiddels algemeen geaccepteerd. De reden waarom wij cookies gebruiken, is bezoekers te kunnen herkennen en op basis hiervan betere service te kunnen verlenen aan de individuele bezoeker.
Indien de bezoeker zijn browser zo instelt, dat de cookie wordt geweigerd, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

Pajuk Optiek B.V. en andere websites

Op de Websites van Pajuk Optiek B.V. treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Pajuk Optiek B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging

Deze website neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen om gebruikersinformatie te beschermen. Indien bezoekers en/of leden privacy gevoelige informatie prijsgeven via de website, wordt deze informatie zowel on- als offline beschermd.

Wijzigingen

Pajuk Optiek B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Pajuk Optiek B.V.

© Pajuk Optiek BV

loading