nl de en fr hr it pl pt
Login

Disclaimer

Pajuk Optiek B.V. besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Pajuk Optiek B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud

Pajuk Optiek B.V. spant er zich voor in de inhoud van de webpagina's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Externe links

Pajuk Optiek B.V. maakt op haar website een vermelding en verwijzing naar diverse andere sites. Voor de kwaliteit van de inhoud, de toegang daartoe of de producten of diensten van de op haar website gelinkte sites kan Pajuk Optiek B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Pajuk Optiek B.V..
Het is zonder schriftelijke toestemming van Pajuk Optiek B.V niet toegestaan om (delen van) deze website op te slaan, te wijzigingen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

Pajuk Optiek B.V. geeft de ingelogde bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Pajuk Optiek B.V. verstrekt, worden opgenomen in de database van Pajuk Optiek B.V.. Deze gegevens worden door Pajuk Optiek B.V. gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht. ( zie ook het privacy reglement)

Aansprakelijkheid

Pajuk Optiek B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Toegang

Pajuk Optiek B.V. behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de site van Pajuk Optiek B.V. valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

© Pajuk Optiek BV

loading